Bilfiil Nedir?

İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak
Örnek: Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor. Atatürk

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Gerçekten
Bilgili
Bilgece
Bilgelik
Bilgi
Bilgi işlem
Bilgi kuramı
Bilgi şöleni
Bilgici
Sofist